KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP BIẾU TẶNG SÁCH CHO THƯ VIỆN

Tháng Mười Một 14, 2016 9:02 sáng

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ

TRƯỜNG TH KIM LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – hạnh phúc

 KẾ HOẠCH

QUYÊN GÓP SÁCH THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số:      /KH-THKL ngày      /     /2016 của Trường Tiểu học Kim Lư về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thư viện, Trường Tiểu học Kim Lư xây dựng kế hoạch quyên góp sách cho thư viện năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

– Xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách, góp phần thực hiện việc thu thập, bảo quản, giữ gìn tinh hoa, văn hoá của dân tộc.

– Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách.

– Nhằm góp phần tăng vốn tài liệu cho thư viện, tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh; phục vụ tối đa nhu cầu bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh trong trường.

– Nhằm xây dựng “Tủ sách dùng chung” tại thư viện để các em học sinh có thể trao đổi, chia sẻ với nhau, hình thành thói quen tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

III. THỜI GIAN   

Đợt 1: Thời gian phát động từ ngày 05/11/2016 đến 30/11/2016

Đợt 2: Thời gian phát động từ ngày 01/4/2017 – 20/4/2017

III. NỘI DUNG

1. Loại sách quyên góp

Sách quyên góp bao gồm các thể loại: Sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển, sách truyện và các loại sách kinh điển có giá trị

2. Về chất lượng

+ Sách tham khảo từ lớp 1 đến lớp 5: Có nội dung các môn học (không tính các loại sách bài tập) hoặc các sách về tìm hiểu xã hội (phải có nội dụng bám sát chương trính mới); Sách được xuất bản từ năm 2008 đến nay.

+ Sách, báo thiếu nhi: gồm các loại truyện của nhà xuất bản Kim Đồng, các sách về khoa học xuất bản từ năm 2000 đến nay có nội dung lành mạnh, có tính giáo dục.

+  Tất cả các loại sách, truyện không quá nhỏ: khổ giấy ≥ 18cm và không quá mỏng: độ dày ≥ 20 trang. Tất cả các loại sách, truyện, báo đều phải còn sử dụng được, không rách nát hay quá bẩn.

3. Về số lượng

– Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường ủng hộ tối thiểu 1 cuốn sách. Sách ủng hộ phải có nội dung theo chương trình mới

4. Tổ chức thực hiện

– Ban cán sự các lớp thu và nộp tại Thư viện

– Sau khi tiếp nhận sách, tài liệu quyên góp ủng hộ, thư viện sẽ tiến hành thống kê, phân loại, sắp xếp, lưu giữ đảm bảo cho việc phục vụ bạn đọc trong toàn trường.

– Các lớp có số lượng sách quyên góp nhiều hơn so với quy định sẽ được tuyên dương trước cờ, cộng điểm thi đua của lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cá nhân, các đơn vị lớp trong toàn trường góp phần cho kho sách thư viện trường thêm phong phú, đảm bảo phục vụ nhu cầu bạn đọc.

 

Nơi nhận:

– Tổ trưởng CM;

– Đăng tải website trường

– Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nông Thị Hường

1- tuan