Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LƯ

Địa chỉ: xã Kim Lư, huyện Nari, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà: Nông Thị Hường – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: .. – Email:..